TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


วีดีโอคนเก่งและดี

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
07 พ.ค. 2565 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
26 มี.ค. 2565 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับกรุงเทพมหานคร ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
19 มี.ค. 2565 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดภูเก็ต
08 มี.ค. 2565 การประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
05 มี.ค. 2565 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมทั้งหมด