โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม22 มี.ค. 2562

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน มี.ค. 2562

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
27 มี.ค. 2562 06.00-20.00 น. เชียงใหม่ การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
18 - 19 มี.ค. 2562 06.00-17.00 น. โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม
16 มี.ค. 2562 06.00-20.00 น. กรุงเทพมหานคร ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับกรุงเทพมหานคร
09 มี.ค. 2562 06.00-20.00 น. จังหวัดนครราชสีมา ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
05 มี.ค. 2562 06.00-20.00 น. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางตะวันอออก ณ จังหวัดชลบุรี