โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เดือน อ่าน ดาวน์โหลด
12 กันยายน (07/10/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม (07/10/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม (07/10/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน (01/09/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม (07/10/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
7 เมษายน (07/10/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
6 มีนาคม (07/10/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ (01/09/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
4 มกราคม (07/10/2559) อ่าน ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม (01/09/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน (07/10/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม (07/10/2558) อ่าน ดาวน์โหลด