โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 November 2561

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. จ้างผลิตวีดีทัศน์.pdf