โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 จำนวน 1 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 January 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 จำนวน 1 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. จ้างรถมุกดาหาร.pdf