โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP)รุ่นที่ 22

6 March 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP)รุ่นที่ 22


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศผู้ชนะค่ายรุ่น22.pdf