โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เดือน อ่าน ดาวน์โหลด
12 กันยายน (05/10/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม (07/09/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม (07/08/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน (06/07/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม (07/06/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
7 เมษายน (07/05/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
6 มีนาคม (06/04/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ (07/03/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
4 มกราคม (05/02/2561) อ่าน ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม (01/01/2560) อ่าน ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน (07/10/2560) อ่าน ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม (07/10/2560) อ่าน ดาวน์โหลด